Groepsreisverzekering afgesloten en schade?

Schade melden

Indien u een groepsreisverzekering via Vakantie Zeker hebt afgesloten en schade krijgt, kunt u er van op aan dat Vakantie Zeker en Europeesche Verzekeringen u snel en adequaat zullen helpen.
De Europeesche Hulplijn van Europeesche Verzekeringen (zie onder) is 24 uur per dag bereikbaar voor het melden van schades.

Meld de schade altijd zo snel mogelijk en stuur verklaringen, eventuele aangifte bij de politie, originele nota’s, foto’s en andere bewijsstukken altijd direct mee. Maak van alle meegestuurde stukken een kopie. Onderteken het schadeformulier ook altijd.  Stuur ook altijd een kopie van de polis groepsreisverzekering mee!

Download het schadeformulier hier.


Wilt u een beroep doen op de door u afgesloten groepsreisverzekering bij Vakantie Zeker en Europeesche Verzekeringen en een schade melden?

Print dan het schadeformulier uit (zie boven), vul deze volledig naar waarheid in en stuur deze zo spoedig mogelijk op met de gevraagde bijlagen. Maak van het ingevulde schadeformulier en de meegestuurde bijlagen altijd een kopie.
Vergeet het schadeformulier niet te ondertekenen en stuur een kopie van de polis mee. Zet op ieder formulier "tussenpersoon 15915 en groepsreisverzekering met uw polisnummer". Niet alle formulieren aan elkaar en doe ze in één envelop.

Stuur het volledig ingevulde en ondertekende schadeformulier met bijlagen op naar:

Europeesche Verzekeringen
Afdeling Reisschade
Postbus 2072
3500 HB Utrecht

Digitaal schade melden.

U kunt het schadeformulier + polis + deelnemerslijst + gevraagde bijlage ook digitaal aanleveren en mailen aan:
reisschade@europeesche.nl

Alleen bagageschade?

Ook indien u alleen bagageschade hebt, dient u het schadeformulier + de gevraagde bijlagen en een kopie van de polis in te sturen.

Europeesche Hulplijn, 24 uur per dag bereikbaar

Indien u een groepsreisverzekering hebt afgesloten, kunt u bij schade een beroep doen op de Europeesche Hulplijn welke 24 uur per dag bereikbaar is. De medewerkers van de Europeesche Hulplijn helpen u zo nodig bij pech, ongeval, ziekte of calamiteiten en schakelen zo nodig de alarmcentrale SOS International in.

De Europeesche Hulplijn is bereikbaar onder telefoonnummer: 020-65 15 777
Belt u vanuit het buitenland, belt u dan: + 31 20 65 15 777.