Milieu

Schoolreisverzekering en een beter milieu

Ook als schoolleiding draag je natuurlijk graag je steentje bij aan een beter en schoner milieu. Het is daarom goed om te weten dat er bij het afsluiten van een schoolreisverzekering via Vakantie Zeker bomen worden aangeplant. Bomen nemen CO2 op en produceren zuurstof. Bomen zijn onmisbaar in deze wereld en zorgen voor schone lucht, een groene en mooie leefomgeving en een heerlijk vakantiegevoel. Bomen zijn nodig voor mens en dier. Een schoolreisverzekering van Vakantie Zeker is een groene en duurzame schoolreisverzekering. Voor zover wij weten is dit de enige schoolreisverzekering in Nederland met CO2 compensatie.

Aanplant bomen in onder andere Mali, Bolivia en de Filippijnen

Iedere keer als er een schoolreisverzekering via Vakantie Zeker wordt afgesloten, gaat er een bedrag van €5 naar een bosbouwproject in onder andere Mali, Bolivia of de Filippijnen. In deze landen is de afgelopen tientallen jaren sprake geweest van een enorme ontbossing. Nieuwe bosbouwprojecten zorgen voor herstel van de bossen en duurzame werkgelegenheid. Deze bosbouwprojecten worden gefinancierd en aangeplant door Trees for All uit Nederland die op haar beurt weer samenwerkt met locale, nationale en internationale natuurbeschermingsorganisaties. Als je als school een schoolreisverzekering afsluit via Vakantie Zeker draag je als school dus ook bij aan een duurzame ontwikkeling in ontwikkelingslanden en bosherstel.

Duurzame werkgelegenheid en onderwijsprojecten

Boeren die eerst bomen kapten, planten nu bomen aan en krijgen daar een eerlijke financiële beloning voor. Deze boeren krijgen ook trainingen en onderwijs waarbij met name wordt ingegaan op de duurzame aspecten van bosaanplant, positieve aspecten voor de natuur, de dieren, mensen en de omgeving. Deze boeren kunnen van deze zekere inkomsten hun kinderen naar school laten gaan waardoor ook deze een betere toekomst krijgen. Zo betekent het afsluiten van een schoolreisverzekering in Nederland, bosaanplant in een ontwikkelingsland, duurzame arbeid en een duurzaam inkomen en onderwijs voor kinderen in Mali, Bolivia en de Filippijnen.

Trees for All

Vakantie Zeker en schoolreisverzekering.com werkt voor wat betreft de aanplant van de bomen samen met Trees for All uit Nederland.

Trees for All is een organisatie die zich onder andere bezig houdt met de aanplant van bomen in herbebossingsprojecten, milieucompensatie en duurzame energie. Veel bedrijven, organisaties en particulieren steunen Trees for All. Met een klein bedrag kun je Trees for All al steunen en broeikasgassen compenseren. Trees for All is door het CBF goedgekeurd en is aangesloten bij het vignet van klimaatcompensatie.nl.